Twitter
volg ons

Werkgebied en ervaring

Ik kan u het volgende bieden:

 • Advies op het gebied van waterbeheer en natte infrastructuur:

  • Mijn CV in PDF-formaat: CV Guido Ritskes

    Kwaliteitsverbetering: 

  • Assetmanagement advies
  • Risico-gestuurd watersysteembeheer  i.s.m. Tijhuis Ingenieurs
  • Opstellen van leidraden / werkinstructies / richtlijnen
  • Implementatie certificeringsystemen SIKB
  • Kwaliteitsverbetering bedrijfsvoering; bijvoorbeeld verhogen klanttevredenheid,

  •  Consultancy: 
  • Praktische vertaling van wet- en regelgeving voor uw situatie
  • Advies, second opinion, bemiddeling bij geschillen / vraagstukken omtrent waterbeheer
  • Proces- project- en programmamanagement waterbeheer

  •  Ondersteuning bij aanbestedingen (ON en OG): 
  • Ondersteuning bij EMVI-aanbestedingen GWW; invulling gunningscriteria, schrijven PvA;
  • Best Value-aanbestedingen (B/B+ gecertificeerd)

  •  Uitvoering:  
  • Contractmanagement, technisch management, omgevingsmanagement

Klanten zijn organisaties die een watertaak hebben of in opdracht daarvan werken, zoals waterschappen, adviesbureaus, aannemers en havenbedrijven.