Durable Blue
06 838 00 851

info@durableblue.nl www.durableblue.nl
linkedin
Twitter
volg ons

Durable Blue

Guido Ritskes

Even voorstellen: ik ben Guido Ritskes en ben eigenaar van Durable Blue. In 1971 geboren in de kleipolders van Heerhugowaard, opgegroeid nabij de Lek (Houten) en woon nu, samen met Anne-Marie, Lieke en Jelle, prima op de Arnhemse zandbult. Milieu en water hebben me altijd geboeid en na mijn studie HTS Technische milieukunde in Utrecht, kwam ik werkend voor adviesbureaus al snel in het ‘waterbeheer’ en met name het ‘waterbodembeheer‘ terecht. De wil om zelf te ondernemen werd sterker en in 2012 werd Durable Blue opgericht.

Ik adviseer overheid en bedrijfsleven over vraagstukken met betrekking tot het vakgebied water. Kenmerkend is de analytische aanpak van de vraagstukken: wat is precies de vraag, waarom wordt die vraag gesteld, wie zijn belanghebbend bij een oplossing, etc. Zie Werkgebied en ervaring voor meer daarover.

Waarom de naam Durable Blue? Durable is het Engelse woord voor 'duurzaam' in de zin van 'robuust' of 'gaat lang mee'. Blue (blauw) staat symbool voor het watersysteem. Kort door de bocht is dat ook het streven van Durable Blue.

Mijn visie op waterbeheer?... Hebt u even?

Is het Nederlandse watersysteem 'robuust gezond'? Ja en nee. Het Nederlandse watersysteem is in elk geval complex en heeft het zwaar te verduren als laagste punt ('afvoerputje') van een groot deel van West Europa. Over het algemeen verbetert de waterkwaliteit al jaren en water krijgt weer meer ruimte bij hoogwatergolven in de rivieren. Nog lang net alle problemen zijn opgelost, zoals eutrofiering door meststoffen. Maar al met al gaat het niet slecht met het Nederlandse water.

Ondanks het feit dat het Nederlandse waterbeheer niet slecht gaat, moet alles uit de kast gehaald worden om het water schoon te krijgen en houden en overtollig water niet door de woonkamers te laten stromen. Vooral dat laatste zal onder meer gezien de klimaatveranderingen en onze lage ligging steeds lastiger worden. Waterbeheer vereist een goede organisatie, waarbij, gezien de Nederlandse situatie aan nog veel andere belangen gedacht moet worden.

Water is in Nederland enerzijds een essentieel gegeven waar veel voor moet wijken, maar tegelijkertijd slechts één van de vele ruimtegebruikers in onze fysieke leefomgeving. De stelling dat de waterbelangen altijd voorrang zouden hebben gaat dan ook niet op. Andere ruimtegebruikende functies als wonen, werken, infrastructuur, landbouw en natuur zijn namelijk niet zomaar aan de kant te schuiven, zelfs niet voor water. Water heeft een nauwe relatie met genoemde functies: water kan de kwaliteit van wonen bijvoorbeeld beïnvloeden (overstroming), maar ook andersom kan een industriegebied door lozingen de waterkwaliteit verslechteren. Die beïnvloeding kan overigens ook positief zijn, denk aan wat een natuurgebied kan doen met de waterkwaliteit en hoeveel plezier we kunnen hebben van waterrecreatie. Die relatie maakt het noodzakelijk wateropgaven breder te bekijken dan puur binnen de 'watersector'. Makkelijker gezegd dan gedaan. Het betrekken van alle belangen in het realiseren van de wateropgaven is niet eenvoudig te organiseren en is (op korte termijn) veel kostbaarder dan de sectorale benadering. Op lange termijn verdient de brede blik zich meer dan terug, doordat de oplossing beter en ‘breder’ is voorbereid en gerealiseerd en dus meer toekomstbestendig (robuust) is. Op dit punt is in de ‘waterpolitiek’ nog winst te behalen.

Naast de ruimtelijke opgaven speelt er nog meer in het waterwerkveld. De laatste jaren staan de budgetten ook voor waterbeheer flink onder druk. Contracten worden mede hierdoor omvangrijker, zakelijker en harder, wat zeker niet altijd goed is voor de kwaliteit van water(beheer). Daarnaast is er sprake van een aantal opeenvolgende grote veranderingen in het wettelijk kader omtrent waterbeheer. In 2009 zijn tal van ‘waterwetjes’ samengegaan in de Waterwet. De Waterwet is nog nauwelijks geïmplementeerd, maar zal binnen afzienbare tijd opgaan in de nieuwe Omgevingwet.

Al met al is het niet eenvoudig voor de waterprofessional om het dagelijks werk nog goed te blijven uitvoeren.  Er is enorm veel kennis en ervaring opgedaan in waterbeheer, maar het blijkt erg lastig die goed te borgen en de kennis toepasbaar te maken. Dat vereist goede organisatie. Kennisdeling is een middel dat voor de Nederlandse watersector nu zeer relevant wordt. Die kennisdeling kan plaatsvinden op het gebied van werkprocessen, maar ook op technologie, en zowel binnen als buiten de waterwerkveld worden gehaald (en gebracht). Durable Blue werkt mee aan het delen van die kennis. Onder Werkgebied en ervaring zijn de voorbeelden te vinden.