Durable Blue
06 838 00 851

info@durableblue.nl www.durableblue.nl
linkedin
Twitter
volg ons

Het streven

Mijn streven is een robuust gezond watersysteem door doeltreffend waterbeheer, waarbij alle (andere) belangen actief betrokken worden.

Hoe gaan we daar komen? Belangrijkste middel is het bundelen van de krachten, door kennis over water en over de organisatie van waterbeheer actief en gestructureerd te delen. Daarvoor kunnen verschillende middelen ingezet worden. Onder Werkgebied en ervaring zijn voorbeelden daarvan te vinden.